12/30/09

The Old Man and The SeaBeautiful =,]

Aides: Old ManAdvertising Agency: TBWA, Paris, France
Agency Producer: Ghislaine de Germon
Copywriter: Marianne Fonferrier
Director/DOP: Miles Goodall
Production Co & City: Suburban, Cape Town
Executive Producer: Linda Notelovitz
Line Producer: Sonja ter Horst
Co Production Company & City: Hamster Publicite, France
Executive Producer: Jean-Jacques Grimblat
Producer: Laurence Charlot

Robin Hood trailerGenre: Action and Adventure

Director: Ridley Scott

Cast: Russell Crowe, Cate Blanchett, William Hurt, Mark Strong, Mark Addy, Oscar Isaac, Max von Sydow

In theaters: May 14, 2010

J. Melody - I Need YouThe official music video for "I Need You" by J. Melody.

Jensen Kirk (Jay.K) - Paper Cha$er (feat. Big Sean)**WORLD PREMIERE**

The official music video for "Paper Cha$er" by Jensen Kirk (Jay.K) featuring Big Sean.

Directed by AG Rojas.

Beyonce - Heat fragrance commercial

12/29/09

UpularBy Fagottron.

COOL! =]

Fly.Union - Poed Up (feat. Big Sean)The official music video for "Poed Up" by Fly.Union featuring Big Sean from the Value Pack Vol. 1 mixtape, out now!

Directed by Palestra Creative.

Knight and Day - Official Trailer

The Cool Kids - Tires (feat. Boldy James)"In four short days, Don Cannon and The Cool Kids knocked out four classic tracks for the Merry Christmas FreEP. This track, Tires, features Boldy James and is produced by one half of The Cool Kids, Chuck Inglish." - Decatur Dan.

Michael Jackson - This Is ItThe official music video for "This Is It" by Michael Jackson, from the two-disc compilation album that features music from American pop and R&B icon Michael Jackson, which is in stores now!

Directed by Spike Lee.
12/27/09

New Video: Amerie feat. Fabolous “More Than Love”Love this Song...
12/25/09

Rokit Bay - Bid 2Ýíý äóóíû ¿ã íü ìàààø èõ òààëàãäëàà. Boy got skills lyrically!
12/24/09

Omarion - Hoodie (feat. Jay Rock)The official music video for the second single "Hoodie" by Omarion featuring Jay Rock, from the album Ollusion, due in stores Jan. 2010.

Snoop Dogg - Pronto (feat. Soulja Boy)The official music video for "Pronto" by Snoop Dogg featuring Soulja Boy, from his album Malice n Wonderland, in stores now!
12/23/09

The Karate Kid - Starring Jackie Chan & Jaden Smith trailer

Frozen TrailerFrozen In theatres February 5, 2010

Leica Commercial (Wim Wenders)Wim Wenders Movie for Leica Camera

Techno JeepThe sounds in this video are ACTUAL sounds from the Jeep.

Freeway & Jake One - Know What I MeanThe Stimulus Package, coming soon!

Directed by Rik Cordero.

Corinne Bailey Rae - I’d Do It AgainDirected by film director Jamie Thraves

Beatnick & K-Salaam - Don't Die (feat. Bun B, 88-Keys & Colin Munroe)The official music video for "Don't Die" by Beatnick & K-Salaam featuring Bun B, 88-Keys and Colin Munroe, from their album Where The Streets Have No Name, available now!

Directed by Mills Miller.

Jay-Z and Mr. Hudson “Young Forever”

12/22/09

FUSION BEATZ 2010 PARTY

FUSION BEATZ 2010 - HIPHOP RnB + ELECTRO PARTY
2009-12-25 @ MASS CLUB
12/19/09

Tron Legacy - Official TrailerRelease Date: TBA 2011
Genre: Science Fiction
Cast: Olivia Wilde, Jeff Bridges, John Hurt, Bruce Boxleitner, Amy Esterle
Director: Joseph Kosinski
Writer: Adam Horowitz, Richard Jefferies
Studio: Walt Disney Pictures

Takers - Official TrailerRelease Date: 19 February 2010
Genre: Action | Crime
Cast: Paul Walker, Hayden Christensen, Matt Dillon
Director: John Luessenhop
Writers: Peter Allen, Gabriel Casseus
Studio: Sony Pictures

Leap Year - Official TrailerRelease Date: 8 January 2010
Genre: Comedy | Romance
Cast: Amy Adams, Kaitlin Olson, Matthew Goode, Adam Scott, Peter O'Meara
Director: Anand Tucker
Writers: Deborah Kaplan, Harry Elfont
Studio: Universal

The Imaginarium Of Doctor Parnassus - Official TrailerRelease Date: 25 December 2009
Genre: Adventure | Fantasy
Cast: Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell, Christopher Plummer, Verne Troyer
Director: Terry Gilliam
Writers: Terry Gilliam, Charles McKeown
Studio: Sony Pictures Classics

Hot Tub Time Machine - Official TrailerRelease Date: 19 March 2010
Genre: Comedy
Cast: John Cusack, Chevy Chase, Lizzy Caplan, Crispin Glover, Kate Walsh
Director: Steve Pink
Writer: Josh Heald, Sean Anders
Studio: MGM

H2oil animated sequencesThe 3 animated sequences we lamoustache.ca completed for the feature documentary H2oil h2oildoc.com

Animation Direction: Dale Hayward & Sylvie Trouvé ostrichindustries.blogspot.com
Illustrations: James Braithwaite thebathwater.com
Sound: Daniel Legace
Produced: Loaded Pictures loadedpictures.ca

All in After Effects

Trillions by MAYAThis is a short film (a fast paced preview of a larger effort) by MAYA Design created to put some perspective on the invisible but fast approaching challenges and opportunities in the pervasive computing age.

FOR MORE INFO CLICK HERE

Rick Lakai CommercialHahaha!

What is The Copenhagen Wheel?

The Known UniverseÑàíñàð åðòºíöºä áèä ÿàñàí ÷ º÷¿¿õýí þì äýý... Ýíý âèäåîã çààâàë ¿çýýðýé á¿õ õýìæèëò¿¿ä íü çºâ ãýñýí ø¿¿.

Via Gizmodo

'Iron Man 2' Trailer [HD]Director: Jon Favreau
Release Date: 7 May 2010 (USA)
12/18/09

Jeezy's album Promotion- Jeezy America's Most WantedÇ¿ãýýð àëáóìàà ñóðòàë÷èëæ áàéãàà áàéäàë íü ñîíèðõîëòîé ñàíàãäëàà, àíõààðàë òàòàõóéö.

Rihanna - Hard (feat. Young Jeezy)The official music video for "Hard" by Rihanna featuring Young Jeezy, from Rihanna's latest album Rated R, in stores now!

Directed by melina.
12/17/09

TNN - Interview

tabi Bonney - DuhhCool Kids Forever FIlms & Moy's Productions brings you tabi Bonney's long lost video DUHH! Song & album are available on iTunes.

Leona Lewis - I See You (Theme from Avatar)Avatar: Music from the Motion Picture, in stores now.

Travis Porter - Go Shorty Go**WORLD PREMIERE**

The official music video for "Go Shorty Go" by Travis Porter.

Directed by McKinley Presents

Lemons-Hairiin record Ost

"Hairiin record " movie trailer

12/16/09

The Complex Holiday SoundboardROW 1: (Left to right) Hans Gruber (from Die Hard), Kurtis Blow, Adam Sandler, Riley Freeman, Keith Murray, Miles Finch (from Elf), Willie (from Bad Santa), Jam Master Jay, Riley Freeman, Pete Schweddy (Alec Baldwin from SNL), Run

ROW 2: Scrooge McDuck, Craig (from Friday After Next), Bart Simpson, Sue (from Bad Santa) Master P, Alvin, Kool Moe Dee, Willie (from Bad Santa), Ralphie Parker (from A Christmas Story), The Notorious B.I.G., Cartman

ROW 3: Krusty the Clown, Adam Sandler, Buddy (from Elf), John McClane (from Die Hard), John Legend, Bill O’Reilly, Mr. Hankey, Frank Costanza (from Seinfeld), Bart Simpson, Craig (from Friday After Next), Gangster Johnny (from Home Alone 2)

Joe - Can't Get Over YouSilky Soul Music... An All-star Tribute To Maze Featuring Frankie Beverly, out now.

Directed by Parris, Rita Lee.

Rich Graham - Hater How Are YouDirected by Rock Jacobs.

Mike Posner - Drug Dealer Girl (Co-starring Rosa Acosta)Video for Mike Posner "Drug Dealer Girl" co-starring Rosa Acosta.

Shaun Boothe - Poor BoyHip-Hop In 3D coming soon!

Directed by Chris G.
12/13/09

Tuya - Hooson Zuud

Íýã ìàø õîâîð íýã äóóã êàññåò äýýðýýñ îëëîî. Ìàíàé Òóÿà ýã÷ áàãà áàéõàä. Ñïàéê ãýýä õàìòëàãòàé áàéñàí þì. Ìýäýõ õ¿ì¿¿ñ íü ìýäýõ ë áàéõ. Äàæã¿é äóóíóóäòàé ë áàéñàí áàéõ, áè òýð ¿åäýý æîîõîí õ¿¿õýä þó ÷ ìýäýõã¿é õèïõîï îîñ ººð þì ñîíñäîãã¿é ãýýä ë òýíýãòýýä ÿâæ áàéñàí áàéõ. Äàðàà íü õàìòëàã òàðñíû äàðàà ãèø¿¿ä íü á¿ãä ñîëî êàðüåðàà õººö㺺æ ýõýëñýíèéã ñàíàæ áàéíà. Õàðèí Òóÿà ýã÷ ýíèéã ÷óõàëààð õ¿ëýýæ àâààã¿éì øèãýý. Õýäýí äóó õèéñýí, íýðä ãàðàõ ãýæ ÷ ìýðèéãýýã¿é òýãýñ ãýýä ë òàã áîëñîí. Òýð ¿åäýý õèéñýí äóóíóóäààñ Õîîñîí ç¿¿ä äóóíäàà êëèï õèéëãýæ ìàíàéõàí áººíººðºº çóðàãòààð ¿çýæ áàéñàí. Ýìýý ýíý ÿàãààä õýâòýæ äóóëààä áàéãààí ìóó ¸ðòîéí ãýæ ø¿¿ìæëýýä ë. Àðõèâò ë áàéäàã áàéõ äàà òýð êëèï. Íèëýýí äýýð øä, 90 í îíû ñ¿¿ëýýð ýñâýë 2000 õàâèöàà ÷ áèë¿¿ ñàéí ñàíàõã¿é ë áàéíà, ÿìàð ÷ áàéñàí áè áàöààí áàéñàí. Òýãýýä ÿàãààä ÷ þì ýíý äóó íü ñýòãýëä õîíîãøöîí. Ýíý äóóã îéðä çºí人 õàéëàà íýò ä áàéäàãã¿é ë þì øèã áàéíà. Êàññåò äýýðýýñ RIP õèé÷èõëýý. Æîîõîí ìóó áè÷ëýãòýé ø¿¿. Ìîíãîë OLD SCHOOL ýý ñîíñîîðîé õýõý
12/12/09

Bloody Ping PongThe Glue Society directs one amazing video, a ping pong game for Metal on Metal’s Bastard.
Via Flylife

Lupe Fiasco - Solar MidniteiTunes bonus to the Twilight: New Moon soundtrack.

Sean Paul - Hold My HandThe official music video for "Hold My Hand" by Sean Paul, the third single off Imperial Blaze, in stores now!

Directed by Lil X.

Juelz Santana - Mixin’ Up The Medicine (feat. Yelawolf)Directed by Rik Cordero.

Rolling Stone Magazine Names Best Songs and Albums


Yellow Cake by Nick Cross (an award-winning animator)Ýíý short animation èé á¿õ þì íü òààëàãäëàà. Äýýð ¿åèéí õ¿¿õýëäýéí êèíîíû äóëààí ìýäðýìæ òºð¿¿ëæ áàéãàà ìºðò뺺 öààãóóðàà óëñ òºðèéí ¸ãò óòãà èëýðõèéëæ áàéíà. Þóíû òàëààð ãàðäàãèéã òîâ÷ ÿðüÿ ë äàà.

Íýã òîñãîíä (3 äàã÷ åðòºíöèéã òºëººë¿¿ëñýí ñàíàãäñàí) ìàø àìòòàé Yellow Cake èéã õèéäýã þì áàéíà ëäà. Bakers òîñãîí ýíõ òàéâàí àæ òºðäºã áàéæ ëäýý, ãýìã¿éõýí òýíäýý øàð áÿëóóãàà õèéæ èäýýä ë. Ãýòýë íýã ºäºð àâðàãà òîì ìóóð îðæ èðýýä òîñãîíûã íü ñ¿éòãýæ ýõëýõýä, òîñãîíû àõëàã÷ òîñãîíîî àâðàõûí òóëä ìóóðàíä øàð áÿëóóã ñàíàë áîëãîíî. Ìóóðàíä ìýäýýæ áÿëóó ìàø èõ òààëàãäàæ ë äýý. Òîñãîí ýíý ÿâäëààñ õîéø ìàøèí ìàøèíààð íü ìóóðíû óëñ (èìïåðèàëèñò óëñóóäûã òºëººë¿¿ëñýí ñàíàãäñàí) ðóó áÿëóó ÿâóóëàõ áîëæ, ººðñ人 èäýõ ÷ õîîëã¿é áîëíî. Õàðèí öààãóóð íü òîñãîíû çàõèðàã÷ áèçíåñ õèéæ áàÿæñààð ñ¿¿ëäýý òîñãîí ò¿¿íèé äèêòàòóðò øèëæèíý. Òýâ÷ýýðýý àëäñàí èðãýä íü áîñëîãî ãàðãàæ ò¿¿íèèéã óíàãààí äàðàà íü áÿëóóíäàà TNN õèéæ ìóóðíû óëñ ðóó ÿâóóëñíààð á¿ð ÷ õýðýã áèøäýæ, äàéí ýõëýíý. Ýöýñò íü òîñãîí ÷ ñ¿éð÷ á¿ãä àëóóëäàã.

Áàñ íýã òààëàãäñàí ç¿éë ãýâýë, òºãñãºë人 ñóâàã ñîëèæ áàéãàà ãàðäàã. Áàñ ë áèäíèéã õýëæ áàéãàà ñàíàãäñàí. Çóðàãòààð íü ýíý òýíä áîëæ áàéãàà äàéí äàæèí, çîâëîíòîé ç¿éë ìýäýýãýýð çºí人 ãàðäàã ÷ áèä ñóâãàà ÿìàð ÷ à÷ õîëáîãäîë ºãºõã¿éãýýð ç¿ãýýð ë ñîëè÷èõäîã. Þó ãýõ ãýýä áàéãààã ìèíü îéëãîæ áàéãàà áàéõàà õýõý. Çà òýãýýä ººðñ人 ¿çýýä ä¿ãíýíý áèçäýý.

Animation èéã õèéõýä á¿õýëä íü Flash àøèãëàñàí. Çóðãèéã Cintiq tablet ààð çóðæ îðóóëñàí. BG ã Photoshop äýýð õèéñýí.

Aka47 is back: MC ft. AKA47(FUNKSTA) - Unenees hol (OST)Odko: Manai "En Route" Crew Hamtlagt baisan Funksta aka 47 butsaad uran buteel hiij ehellee. Via twitter
12/11/09

Baby MopÕàõàõàõà >< ßïîí÷óóä ñîíèí ñîíèí þì ñýòãýíý ø¿¿. Baby Mop ÷ ãýõ øèã :P
12/10/09

50 Cent - Do You Think About Me (feat. Governor)The official music video for "Do You Think About Me" by 50 Cent featuring Governor and starring Vivica A. Fox, Tahiry and Tamala Jones, from his album Before I Self Destruct, in stores now!

Directed by Chris Robinson.

Timati - Love You (feat. Busta Rhymes & Mariya)The official music video for "Love You" by Timati featuring Busta Rhymes & Mariya, from the album The Boss in stores now!

Directed by Pavel Hoodyakov.

Timbaland - Say Something (feat. Drake)Timbaland Presents Shock Value II, in stores now

Directed by Paul Coy Allen.

Mariah Carey - H.A.T.E.U.Directed by Brett Ratner.

Mos Def - SupermagicGrammy-nominated album The Ecstatic, in stores now!

Directed by Dribblez & Weirdcore.

Mary J. Blige - I AmDirected by Anthony Mandler.
12/8/09

Mad Pencil Rapping SkillsO_O Èéìýðõ¿¿ þì õýí íýãýí õèéíý ãýæ áîäîæ ÷ áàéñàíã¿é. Yoooo! Ìàààéð àâúÿàñòàé ãàð áàéíàà. Shouts to Uyanga Melody 4 sharing this video!

Triple C's - Gangster Shit (feat. Game)*WORLD PREMIER*

The official music video for "Gangster Shit" by Triple C's featuring Game, from their debut album Custom Cars & Cycles, in stores now!

Directed by Spiff TV.

New Video: Kid Cudi “Pusuit of Happiness”video produced by actor Josh Harnett

Gucci Mane - LemonadeThe State vs. Radric Davis, in stores December 8th.

Directed by Mr. Boomtown.

Young Money - Bedrock (feat. Lloyd)We Are Young Money in stores December 21st.

Directed by Dayo.

ͺ㺺 ëàã îëîí òðýéëåð ãàðãààä áàéñàí âèäåî íýã þì ãàðñàí áàéíà. Íýýõ îíöãîéëîîä áàéõ þì õàðàãäàõã¿é ë áàéíà. Ãàíö ç¿éë ãýâýë èõ îëîí ðýïïåð¿¿ä îðîëöñîí áàéíà. Íýã þì õýëýõýä ýíý Nicki åðººñºº òààëàãäàõã¿éìàà, õýòýðõèé èõ ìàÿãàë÷èõ þì.
12/7/09

Idle Warship - Bedroom LitesParty Robot, out now.

Idle Warship debut album, coming soon.

Party Robot àëüáóìûã íü ñàÿõàí àâñàí. Óäàõã¿é áëîã äýýð òàâèíàà. ªâºðìºö àëüáóì áàéíà ëýý.

Tony Hawk Ride: Carpet adThe Mill’s CG team has recently completed the eye catching visual effects in the latest Activision commercial for the skateboard game Tony Hawk ‘Ride’. Directed by Stylewar and produced by Smuggler this ad from agency Droga5 cleverly demonstrates how you can rail grind, kick flip and air walk from the comfort of your living room.

Via: flylife

Big Shot CameraVia: tonywilliamsmusic

'Babies' Trailer - Official Movie (2010)'Babies' Trailer. Release: Apr 16, 2010. Simultaneously follows four babies around the world -- from birth to first steps. The children are, respectively, in order of on-screen introduction: Ponijao, who lives with her family near Opuwo, Namibia; Bayarjargal, who resides with his family in Mongolia, near Bayanchandmani; Mari, who lives with her family in Tokyo, Japan; and Hattie, who resides with her family in the United States, in San Francisco.
12/6/09

2 Mam Talent Performances I likeMam Talent ãýýä íýã ¸ñîíäîî Polish Idol øèã íýâòð¿¿ëýã º÷èãäºð ë äóóñëàà. Áè õààÿàà õààÿàà õàðäàã ë áàéñàí þì. ª÷èãäºð òýãñýí ÷èíü ôèíàë íü áîëæ áàéõààð íé õàðñàí ÷èíü ýíý õî¸ð ¿ç¿¿ëáýð íü èõ òààëàãäëàà. Õî¸ð äàõü âèäåîíû áàíäè 15 ãýñýí, àíãëèéí íºãºº á¿æãèéí õàìòëàãààñ õàìààã¿é äýýð ñàíàãäñàí. Äààí÷ ýíý 2 èéí àëü íü ÷ ò¿ð¿¿ëýýã¿é áàéíà ëýý õýõý
12/5/09

Vincent - Tim Burton's Short Animation (1982)
Vincent is a 1982 stop-motion short film written, designed and directed by Tim Burton and Rick Heinrichs. At approximately six minutes in length, there is currently no individual release of the film.

Vincent is the story of a young boy, Vincent Malloy, who pretends to be like the actor Vincent Price (who narrates the film). He is obsessed with the tales of Edgar Allan Poe, and it is his detachment from reality when reading them that leads to his delusions that he is in fact a tortured artist, deprived of the woman he loves, mirroring certain parts of Poe's "The Raven". The film ends with Vincent being tortured by the goings-on of his make-believe world, quoting "The Raven" as he falls to the floor in frailty, believing himself to be dead.

T-Pain - Take Your Shirt OffRevolveЯ, coming soon!

Cory Gunz - CannonHeir To The Throne mixtape, out now!

Directed by John Colombo.

Kollosus - Settin' Standards (feat. Gucci Mane)*WORLD PREMIER*
Directed by Devin Hampton.
12/4/09

Assassin's Creed II - Print ad xÝíý ëàã ãî¸ ñýòãýñýí áàéíàà ëàà ëàã òààëàãäñàí. +
Click to watch Assassins Creed 2 - Official Trailer

+
Ýíý poster áàñ îéðä õàðñàíóóä äóíäààñ ãàéã¿é óòãàòàé, ñýòãýñýí ñàíàãäñàí. Òààëàãäñàí.

Jeremih - Raindrops*WORLD PREMIERE*

The official music video for "Raindrops" by Jeremih, from his self-titled debut album, which is in stores now!

Jeremih ãèéí íýýõ îëîí äóóã íé ìýäýõã¿éýý ãýõäý äàíäàà ë òààëàãäõèéí áàñ äàíäàà ë XXX òàëäàà áàéõ þì õýõý

Birdman - 4 My Town (Play Ball) (feat. Drake & Lil Wayne)Pricele$$ , in stores now!

Directed by Gil Green.

Îäîî õ¿í á¿ð ë Drake òýé õàìòàðäàã áîëæ äýý. Drake ÷ õàëóóõàí áàéíà äàà. Birdman õàëçàí òîëãîé äýýðý ñàÿõàí ìàíãàð òîì óëààí òàâàõ õîøóó øèâ¿¿ëöýí áàéñàí. ßìàð ÷ áàéñàí òýðíýýñ ºìíº ë çóðãèéí àâñàí âèäåî áàéíà.

Snoop Dogg’s Malice in Wonderland movie trailerÃàðóóä îéðäîî öàã ¿åäýý áîëæ áàéãàà ç¿éëñ¿¿äýýð àëüáóì ãàðãààä áàéíà ãýæ áîäîæ áàéñàí þì. Æèøýý íü Swine flu, Chicken Flu ãýõ ìýò ìèêñòýéï ¿¿ä öàãòàà çºí人 ë ãàðæ áàéëàà (ÿã ñàíàâàë çºí人 æèøýý îëäîíî), Öýöý õ¿ðòýë 2012 êèíîíû äàðàà 2012 ãýäýã ãî¸ öîìãîî ãàðãàëàà. Snoop Òèì Áóðòîí Alice in Wonderland èéã óäàõã¿é ãàðãàõ ãýæ áàéãàà áîëõîîð áàñ èéì íýðòýé àëüáóì ãàðãàõ þì áàéíà ãýæ áîäîæ áàéñàí îäîî ë ó÷èðèéã íü îëëîî. Malice in Wonderland àëüáóì Malice in Wonderland íýðòýé êèíîòîéãîî ãàðæ áàéãàà þì áàéíà ÿã ë 50 èéí BISD øèã. Ãýõäýý ÿã ÷ öóã ãàðàõã¿é ñóðàãòàé, àëüáóì íü äàðàà ñàðä, õàðèí êèíî íü 10í îíîîñ íààøã¿é ãýñýí. Äàøðàìä äóðäàõàä BEEF îäîî çàðàãäàõàà áîëüñîí íü ýëò ìýäýãäýæ áàéíà äîî.. Îäîî ãàðóóä èõýâ÷ëýí êèíî òàëðóóãàà íèëýýí îðæ áàéíà, ¿ã¿é ãýõýä çºí人 òðýéëåð áîãèíî õýìæýýíèé êèíîíóóä rap industry ãýýñ ãàðàõ áîëñîí, ºâºðìºö âèäåîíóóä ãýýä ë öàã ¿å àðàé ººð áîëæ áàéíà 人..

Blog Archive

About Us

Copyright © 2010. All Rights Reserved.